Bu kanunun amacı (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

A8 Bilişim olarak K.V.K.K. tedbirleri kapsamında almanız gereken ürünlerle ilgili sadece kanun kapsamında değil işletmenizin reel anlamda işine yarayacak ve ilerde sıkıntı yaşatmayacak destek çözümleri ile birlikte danışmanlık hizmeti vermektedir. Özellikle teknik tedbirler noktasında ihtiyacınız olan tüm konularda işletmenize ve bütçenize uygun ürünler sunuyoruz.

K.V.K.K. DANIŞMANLIĞI

KİŞİSEL VERİLERİKORUMA KURUMU

BKişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 07.04.2017 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince KVKK (The General Data Protection Regulation), kişilerin dini inançları, etnik kökenleri, dili, mezhebi, sağlığı, cinsel hayatı, dernek vakıf veya sendika üyeliği, kılık kıyafeti, cezai durumlar ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri olmakla birlikte biyometrik ve genetik verileri Özel nitelikli kişisel veriler denir.

Bu kişisel verilerin işlemesi tamamının veya bir kısmının otomatik olarak (herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla), otomatik olmayan yollarla elde edilerek muhafaza edilmesi, yeniden düzenlenmesi veya başka bir yere aktarılması, anonim hale getirilmesi, kullanımının engellenmesi gibi verilerin üzerinde yapılan bütün işlem şekillerine kişisel verilerin işlenmesi denir.