GENEL

Ubuntuda SSL sertifikası nasıl kurulur?

Siber Güvenlik Çözümleri

Merhaba! Ubuntu da SSL sertifikası kurulması birkaç adım içerebilir. Öncelikle, bir SSL sertifikasını edinmeniz gerekiyor. Bu, bir SSL sertifika sağlayıcısından satın alınabilir veya ücretsiz olarak bir önceden yüklenmiş “self-signed” sertifika oluşturulabilir.

Eğer satın alınan bir sertifika kullanıyorsanız, sağlayıcınız tarafından size verilen sertifika dosyalarını (genellikle .crt ve .key dosyaları) bilgisayarınıza indirin. Eğer self-signed bir sertifika oluşturacaksanız, aşağıdaki adımları izleyin:

Öncelikle, OpenSSL paketini yükleyin. Bu, terminal penceresinden “sudo apt install openssl” komutu ile yapılabilir.
“openssl” komutunu kullanarak bir özel anahtar dosyası oluşturun. Bu, terminal penceresinde “openssl genrsa -out private.key 2048” komutunu kullanarak yapılabilir. Bu komut, 2048 bit uzunluğunda bir özel anahtar dosyası oluşturacaktır.
Özel anahtar dosyasını kullanarak bir CSR (Certificate Signing Request, Sertifika İmzalama İstek) oluşturun. Bu, terminal penceresinde “openssl req -new -key private.key -out csr.pem” komutunu kullanarak yapılabilir. Bu komut size birkaç soru soracak ve sertifika hakkında bilgi toplayacaktır.
CSR dosyasını kullanarak self-signed bir sertifika oluşturun. Bu, terminal penceresinde “openssl x509 -req -days 365 -in csr.pem -signkey private.key -out public.crt” komutunu kullanarak yapılabilir. Bu komut, CSR dosyasını kullanarak bir sertifika oluşturacak ve 365 gün geçerli olacak şekilde imzalayacaktır.
Eğer satın alınan bir sertifika kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

Sertifika dosyalarını (/etc/ssl/certs) dizinine kopyalayın.
Özel anahtar dosyasını (/etc/ssl/private) dizinine kopyalayın.
Ubuntu Nginx ssl sertifikası yükleme
Merhaba! Ubuntu üzerinde Nginx web sunucusu üzerinde SSL sertifikası yüklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Öncelikle, SSL sertifikasını edinin. Bu, bir SSL sertifika sağlayıcısından satın alınabilir veya ücretsiz olarak bir önceden yüklenmiş “self-signed” sertifika oluşturulabilir. Eğer self-signed bir sertifika oluşturacaksanız, lütfen önceki adımda anlatılan adımları izleyin.
SSL sertifikasını ve özel anahtar dosyasını Nginx’in kullanacağı dizinlere kopyalayın. Özel anahtar dosyası genellikle “/etc/ssl/private” dizinine ve sertifika dosyası genellikle “/etc/ssl/certs” dizinine kopyalanır.
Nginx yapılandırma dosyasını düzenleyin. Bu dosya genellikle “/etc/nginx/nginx.conf” dizininde bulunur. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, sertifika dosyalarını ve özel anahtar dosyasını belirtmeniz gerekiyor

Related Posts